सिकेलसलका कारण थारु समुदाय नै विनाश हुने खतरा थारु अगुवा भन्छन्,'सरकारले तुरुन्तै प्रभावकारी अभियान चलाओस्'
दीपक उपाध्याय