सुशीलले भने, ‘ऊ प्लेन आयो’प्लेन हाइज्याकमा सुशील कोइराला
खिलानाथ ढकाल