‘सूटर’हरू झण्डावाल गाडीमा पूर्व मन्त्री साह नै सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकार
-नवीन झा: