डलरको खेतीले नेपालको विविधता समाप्त पार्दै
योगेश रावल