साम, दाम, दण्ड, भेद जे–जे गरेर हुन्छ जित्नेः प्रचण्ड