पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाद्वारा औपचारिक रुपमा काम सुरु