५७५ विजयी सभासदको नाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्यौः उप्रेती पार्टीहरुभित्रको रडाकोले आयोगलाई रोकेन
विष्णु बुढाथोकी