अवसर आएको छ सदुपयोग गरेर देखाउँनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू
बिष्णु पौडेल