दु:खको महाकाव्य विश्वकविता
निजार कब्बानी (अनुवाद: सुमन पोखरेल)