सिकलसेलले अन्तरजातिय विवाह गर्नेहरु त्रसित
योगेश रावल