श्रीमानको कुटाइविरूद्ध प्रहरीमा घरेलुहिंसाविरूद्ध जागिन् टंकमायाँ
बिनोद सापकोटा