म गृहमन्त्री ड्राइभर–कन्डक्टरको झगडा मिलाउँथे विश्वबन्धु थापा प्रथम अध्यक्ष, साझा यातायात