सिंहदरबारको मूल भवन प्रवेश निषेध क्षेत्र सामान्य, श्रम र युवा खेलकुद मन्त्रालय पनि विस्थापित
प्रकाश लामा