डा‍‍. केसीको समर्थनमा शिक्षणका चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमा