कसरी हुन्छ पेट्रोल पम्पको मिटरमा सेटिङ (भिडियोसहित)
प्रकाश ढुंगाना