मेसिन विगारी ठगी गर्ने एउटै ब्यक्तिको ९ वटा पेट्रोल पम्प !
प्रकाश ढुंगाना