जुरेका पहिरो पीडितको सरकारलार्इ प्रश्न,‘हाम्रो घर कहिले बन्छ?