‘बोक्सी’ भन्दै मलमूत्र खुवाइएकी लक्ष्मीको मृत्यु ‘रहस्यमय’ स्थलगत
भानुभक्त