‘म स्वतन्त्र महिला हुँ’
विद्या राजपुत काठमाडौं, कात्तिक १७