सम्पदाविद्सँग दुई हजार वर्षको काठमाडौं यात्रा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस ४