‘आमाबुबा बचाउन सकिनँ, अब लाङटाङ बचाउँछु’
विद्या राजपुत काठमाडौं, पुस १७