रानीपोखरी मन्दिर पनि मल्लकालीन ‘ग्रन्थकुट’ शैलीमै किन नबनाउने?
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २१