रानीपोखरी मन्दिर ३५० वर्ष पुरानो स्वरूपमा फर्केला?
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २७