फास्ट ट्रयाकले भत्काउन लागेको सिकाली थुम्कोमा सेना र गाउँलेको विवाद
गिरीश गिरी खोकना, फागुन २५