व्यवसायी हत्याको विरोधमा गौरीगञ्ज बजार दुई दिनदेखि बन्द