सरसफाईकर्मी जसले आफ्नो ६ वर्षको कमाई अस्पताललाई दिइन्
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ १८