तिलोत्तमा नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ २८