गलत रोड इञ्जिनियरिङले राम्री दुर्घटना भएको निष्कर्ष  राम्री मोडमा क्याट आइदेखि बारको व्यवस्था गर्न सुझाव  
नारायण खड्का दाङ, माघ २९