बस्ती सारेर खुला पार्क, पार्कमा मूर्ति बगैंचा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १३