घोडेजात्राका घोडा: ७ वर्षमा ड्युटी, २० वर्षमा रिटायर्ड
सन्जिब बगाले काठमाडौं, चैत २२