अन्सारी दम्पती माथि लुटापट  
नारायण खड्का दाङ, जेठ २८