अन्धकार हटाउन डिजेल प्लान्ट जडान
सेतोपाटी खलङ्गा,  साउन १७