नगरपालिकाले दियो सामुदायिक विद्यालयलाई ल्यापटप
सेतोपाटी ओखलढुङ्गा, साउन २४