सामुदायिक वनमा नगरपालिकाको फोहर
सेतोपाटी सुरुङ्गा, साउन २७