एउटै वडामा ६० लाई डेङ्गु, नियन्त्रण अभियानमा सेना–प्रहरी
सेतोपाटी हेटौँडा, साउन २९