तुलसीपुरका मेयरले शिक्षकलाई भने- विद्यालय समयमा भेट्न नआउनू