अब काठमाडौं महानगरभित्रका विद्यालयका रङ एकै
रासस काठमाडौं, साउन २९