पोखरीमा पसेको मगर गोहीको उद्धार
सेतोपाटी कैलाली, साउन ३१