उदयपुरको तराई क्षेत्रमा डेङ्गु रोग फैलन थाल्यो
सेतोपाटी गाईघाट, भदौ २