तीन महिनामै भासियो कालोपत्रे सडक
सेतोपाटी कञ्चनपुर, भदौ १३