एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमले पूर्णता पाउँदै
सेतोपाटी मकवानपुर, भदौ १३