तुलसीपुर उपमहानगरको जग्गामा व्यक्तिका घर/टहरा
नारायण खड्का दाङ, असोज ४