आदिनाथ लोकेश्वरको मूर्ति नवनिर्मित मन्दिरमा प्रतिस्थापन