काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नयाँ विद्यालय सञ्चालनमा रोक
सेतोपाटी काठमाडौँ, कात्तिक २१