सेनाले ४० वर्षदेखिको हवाइ भाडा उठाउन बाँकी  
सन्जिब बगाले काठमाडौं, मंसिर १