सक्षमजस्तै ५३ जनाको सहारा बन्यो ‘मानव’
भगवती पाण्डे बुटवल, मंसिर ६