नमूना स्वास्थ्य केन्द्रमा छैनन् चिकित्सक
रासस बाजुरा, पुस २०