शिक्षा मन्त्रीले नै प्रदान गरेको कम्प्युटर अलपत्र
रासस महोत्तरी, पुस २७