वीरेन्द्रनगरमा १०८ फिट अग्लो बुद्धमूति स्थापना गरिने
सेतोपाटी सुर्खेत, माघ ५