सिंगापुर अरूसँग एक मिटर दूरीको नियम नमाने आठ लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ महिनासम्म जेल हुन सक्ने
एजेन्सी सिंगापुर, चैत १४